Jak se slaví Mikuláš v různých státech Evropy | Mevyo blog | Mevyo

Back to blog

Jak se slaví Mikuláš v různých státech Evropy

Den, na které se každé dítě těší a zároveň se ho obává. Brzy je totiž přijdou navštívit nejen Mikuláš s andělem, ale také čert. Oslavy svatého Mikuláše nejsou typickou tradicí pouze v České republice. S oslavami dne svatého Mikuláše, středověkého biskupa, si mnoho zemí poradilo po svém. Jak se slaví den svatého Mikuláše v jiných částech světa? 

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš z Myry byl středověkým biskupem, který během svého života proslul především díky štědrosti, kterou dopřával těm, kteří to potřebovali. Působil jako ochránce víry a zachránce těch, kteří byli nespravedlivě obviněni. Jeho osobnost je spojená i s množstvím zázraků, které podle legend během svého života učinil. Pravdou je, že jde o jednoho z nejvíce uctívaných křesťanských svatých. Jeho svátek připadá na 6. prosince, ale rozdávání drobností a sladkostí dětem probíhá již v podvečer 5. prosince. Svatý Mikuláš se stal také inspirací pro vytvoření postavy Santy Clause. Postava svatého Mikuláše bývá stylizována do staršího muže, biskupa, s bílým plnovousem, oblečeného v červeném plášti, na hlavě biskupskou mitru (ceremoniální pokrývku hlavy) a nechybí mu biskupská berla.

 

Odlišná tradice

Různé pojetí oslav tohoto svátku se liší krajově i národnostně. Ve většině případů však Mikuláš obdarovává malé děti. Mikuláše při rozdávání dárků většinou provází také pekelný pomocník, který "odměňuje" zlobivé děti a anděl. Mikuláše však mohou doprovázet také jiné postavy. 

Česká a slovenská tradice

Tradiční představa českého a slovenského Mikuláše je velmi podobná. Mikuláš má biskupský oděv, dlouhé bílé vousy a nechybí mu pomocníci, tedy andělé a čerti. Již pátého prosince večer Mikuláš obchází domácnosti a obdarovává malé děti. Anděl a Mikuláš rozdávají drobné předměty, dobroty či ovoce, čerti mají za úkol vystrašit děti, které během roku zlobily. Zajímavé v tomto případě je, že anděl je v této tradici nejmodernějším přídavkem. Podstatou této tradice v dřívějších dobách nebylo rozdávání dárků a sladkostí, ale především symbolické odměnění hodných dětí a náprava zlobivých, se kterými si již maminky nevěděly rady. 

Sinterklaas v Nizozemí 

I v Nizozemí a Belgii navštěvuje děti Mikuláš, který se však označuje jiným jménem. V Nizozemí je to Sinterklaas a svým zjevem je velmi podobný české představě Mikuláše. Nedoprovází ho však ani čerti, ani andělé, ale Zwarte Piet, Černý Petr. Mikuláš zde chodí s velkou červenou knihou, která je archivem poznámek o dětech, zda byly během roku hodné či zlobivé. Černý Petr zde však zastupuje roli čerta, jelikož chodí s jutovým pytlem, který je připraven na zlobivé děti. Sinterklaas má poměrně velkolepý příjezd, který se koná první sobotu po 11. listopadu. Přijíždí ze Španělska, nutná cesta pro pomeranče a granátová jablka, a lidé v ulicích ho radostně vítají. Po ulicích se projíždí na bílém koni v doprovodu Černého Petra. Od této chvíle až do 5. prosince navštěvuje školy, nemocnice a nezapomíná na nákupní centra. V podvečer 5. prosince děti do blízkosti komínu či topení připravují své boty, které obohatí o seno a mrkev, jako krmivo pro Sinterklaasova koně. Zavítáte-li do frankofonní části Belgie během svátku Mikuláše, můžete zde potkat také tzv. Taťku rákosku. 

Polsko a Mikolaj

I v Polsku děti Mikuláš navštěvuje 5. prosince, avšak vprostřed noci, jelikož jim dárky schovává pod polštáře či do velkých ponožek. Mikoláš má v Polsku jméno Mikolaj a naděluje nejen sladkosti, ale i menší hračky a knížky. Mikolaje doprovází pouze čert, a jako symbolická výhrůžka pro zlobivé děti se stává rákoska. Zpět se Mikolaj vrací 24. prosince, kdy dětem přináší štědrovečerní nadílku. I v Polsku však existují mnohé regionální rozdíly, které se týkají především Mikulášova doprovodu. V Polsku někdy Mikuláše doprovází také Sněhová vločka.

Rakouská tradice

Rakouské děti musí být opravdu statečné! Mikuláše v Rakousku totiž doprovází strašidelný Krampus. Tato postava se objevuje také v Chorvatsku či Maďarsku. S Krampusem dělá Mikulášovi doprovod také anděl, který je nositelem knihy zaznamenávající to, zda byly děti či zlobivé. Pokud uvidíte spolu s Mikulášem kromě anděla a Krampuse také staršího muže, nejde o žádného podivného příživníka, ale o guatseltragera, nosiče sladkostí, který sebou většinou nosí koš se sladkostmi. Podobně jako v Nizozemí Rakušané používají pro nadílku své boty, které staví před dveře a čekají, zda je Mikuláš naplní ovocem a sladkostmi. 

 

Německo

A kdo platí na německé zlobivé děti? V Německu neposlušné děti nevystraší pekelník, ale Pacholek Ruprecht, který vyhrožuje řetězy a metlami. Je negativním protějškem Mikuláše, který má region od regionu jiné vzezření. 

Bez mikulášské tradice

Existuje také mnoho zemí v Evropě, které Mikuláše slaví pouze okrajově či vůbec. Například ve Francii se slaví jen v některých částech, například v Alsasku a Lotrinsku, ty však v minulosti patřily k jiným státům. Tato tradice neprobíhá ve Velké Británii, zde se Mikuláš přetransformoval do postavy Father Christmas podobný je Santu Clausovi a přináší mnohé dary, ale až v po Štědrém večeru.

Subscribe to our articles

Do you like this article? Fill in your email address and subscribe to new articles.

Hledáš parťáky pro své aktivity? 

Mevyo spojuje aktivní lidi se společnými zájmy. Chceš jít sportovat, na výlet a nebo třeba do divadla, ale nemáš zrovna s kým? Napiš co a kdy máš v plánu a ostatní se k tobě připojí. .-)

Služba je plně ZDARMA

Have Mevyo handy wherever you go

Download our mobile application for free

Get it on Google Play Download on the App Store