Jak zlepšit svou komunikaci s lidmi | Mevyo blog | Mevyo

Back to blog

Jak zlepšit svou komunikaci s lidmi

Komunikace s ostatními lidmi je v dnešní společnosti nesmírně důležitá. Do styku s jinými osobami se totiž dostáváme dennodenně. Komunikace je však důležitou složkou nejen v pracovní sféře, ale také v osobním životě, každodenní komunikaci či při studiu. Časté sváry a zbytečné problémy často stojí u nedostatečné či špatné komunikace. Vy se však můžete v tomto směru snažit o pokrok, který vám může pomoci v profesním i osobním životě. 

Naučte se poslouchat

Základem správné komunikace je schopnost poslouchat. Jen si představte, jaké to je mluvit s někým, kdo vás zcela neposlouchá. Poslouchat znamená vnímat obsah sdělení, vhodně na něj reagovat, klást dotazy a přeformulovávat informace, které jste slyšeli. Aktivní poslouchání vede k úspěšné komunikaci, ať už mluvíte se svým nadřízeným, kamarádkou či partnerem. Neposlouchání svého komunikačního protějšku je nejen znakem neúcty, ale i příčinou mnoha problémů, konfliktů a nedorozumění. 

Pozor na neverbální komunikaci!

Rozmáchlá gesta, ruce založené do kříže, příliš vlezlý oční kontakt či negativní tón hlasu, to vše ovlivňuje komunikaci, i když to není přímo obsahem sdělení. Snažte se ovládat řeč těla, gesta, tón hlasu i oční kontakt. Při komunikaci zvolte gesta umírněná a přátelský tón hlasu, díky tomu bude konverzace uvolněnější a vy budete působit otevřeněji. Volte též oční kontakt, který je přirozený, vyhněte se zírání či sklopenému pohledu. Neverbální komunikace je pro nás též ukazatelem, jak se cítí v rozhovoru s námi druhý člověk, což se pro nás stává skvělou zpětnou vazbou. 

Stručnost a srozumitelnost

Zeptáte se své kamarádky či tatínka, jak se má a on jen mluví, mluví a mluví. V komunikaci je důležité myslet na to, že jste v dialogu dva, může být i více osob. Přesto by měl být dialog vyrovnaný. To je problém, na který lidé často zapomínají. Nejenže rozsáhlým monologem ztratíte pozornost posluchače a můžete se mu zošklivit tím, že se zaměřujete jen na sebe, ale stane se z vás nudný vypravěč. Snažte se hovořit stručně a srozumitelně, aby byl obsah sdělený jasný a váš komunikační partner měl ještě šanci se také vyjádřit. 

Empatie

Důležitou složkou komunikace je i tzv. empatie. I když v komunikaci s protějškem nesouhlasíte, snažte se podívat na jeho názor z jeho úhlu pohledu a říct, zda k takovému přesvědčení nemá důvod. Snažte se o pochopení a neodsuzujte hned po první informaci, se kterou vy sami nesouhlasíte. 

Sebedůvěra

U základu zdravé a správné komunikace stojí také vlastní sebedůvěra a jistota v sama sebe. Pokud si nebudete důvěřovat, budete se bát komunikovat s lidmi, kteří z vás tuto nejistotu snadno vycítí. Zvláště u vyšších profesních pozic je důležitá sebedůvěra, která by měla motivovat a vést k ochotě respektovat. Nic se ale nesmí přehánět, nadměrná sebejistota může působit arogantně a nafoukaně. 

Respektování druhých

Během komunikace nesmíme zapomínat ani na vyjadřování respektu k druhé osobě a jejím názorům, neznamená to, že budeme jeho názory adorovat, ale že o ně projevíme zájem a budeme je respektovat. Pomoci vám může používání jména osoby, se kterou mluvíte, oční kontakt, aktivní naslouchání, což mnozí lidé mohou vnímat jako uznání. 

Přátelský přístup

Pozitivní nálada a přátelský přístup ke komunikaci je vždy jistou zárukou úspěchu, tedy úspěšné a příjemné komunikace. Takovou komunikaci povzbuzuje přátelský tón, úsměv či zájem o druhého, jak se například o víkendu měl, co je u něj nového apod. Mějte o své přátele a známé zájem, oni si vás budou vážit a budou mít o vás také zájem.

 

Zvolte správnou komunikaci

V základu správné komunikace stojí výběr správné formy. Jinak budeme komunikovat v práci, jinak doma s manželem a jinak na pracovním pohovoru. To je důležité si uvědomit. Zůstaňte stále sami sebou, jen upravte své vyjadřování a projevy neverbální komunikace dané komunikační situaci. 

Subscribe to our articles

Do you like this article? Fill in your email address and subscribe to new articles.

Hledáš parťáky pro své aktivity? 

Mevyo spojuje aktivní lidi se společnými zájmy. Chceš jít sportovat, na výlet a nebo třeba do divadla, ale nemáš zrovna s kým? Napiš co a kdy máš v plánu a ostatní se k tobě připojí. .-)

Služba je plně ZDARMA

Have Mevyo handy wherever you go

Download our mobile application for free

Get it on Google Play Download on the App Store