Pravidla vánoční soutěže s Mevyo

 1. Organizátor:
 • Mevyo s.r.o., Nad Konvářkou 310/13, 150 00 Radlice, Praha 5

 

 1. Výhra:
 • Soutěž trvá od 1. 12. 2016 do 20. 12. 2016.
 • Pořadí soutěžících se řadí sestupně od soutěžícího s nejvíce registrovanými účty.
 • Vítězem je soutěžící, který bude mít, přes svůj unikátní odkaz, nejvíce zaregistrovaných účtů.
 • Výhra 7000kč je rozdělena mezi 5 účastníků s největšími počty zaregistrovaných účtů a to následovně:  1. místo – 3000kč, 2. místo – 2000kč, 3. místo - 1000kč, 4. místo – 500kč, 5. místo – 500kč.

 

 1. Účastníci:
 • Účastnit se mohou všichni registrovaní uživatelé stránky Mevyo s trvalým bydlištěm v České republice.

 

 1. Pravidla soutěže
 • Je zakázáno vytváření falešných nebo duplicitních účtů.
 • Do soutěže se započítají pouze ty registrovné účty, u kterých budou vyplněny všechny potřebné informace (datum narození, město, email, jméno, pohlaví a minimálně 2 zájmy). Takovýto účet je poté brán jako kompletní registrace.
 • Organizátor si vyhrazuje právo nezapočítávat do soutěže všechny nekompletní registrace.

 

 1. Udílení výhry:
 • Vítěz soutěže bude kontaktován o své výhře prostřednictvím emailu, který uvedl při registraci svého účtu na mevyo.com. V případě přihlášení přes některou ze sociálních sítí, bude použit email, kterým se uživatel registroval na dané sociální sítí.
 • Vítěz soutěže je povinen písemně odpovědět organizátorovi soutěže písemnou formou prostřednictvím e-mailu, kde sdělí všechny požadované informace a to do 7 dní od kontaktování organizátorem o své výhře. Pokud se tak nestane, výhra propadá. Organizátor není povinen vítězi, kterému propadla výhra, výhru jakkoli kompenzovat.
 • Výhra bude zaslána vítězi do 14dní od jeho kontaktování, kdy zašle své číslo bankovního účtu, na který bude výhra zaslána bankovním převodem.
 • Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv náhradu.
 • Organizátor nenese žádnou zodpovědnost, záruku, náklady, škody či jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla zaslána vítězi.
 • Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže a to kdykoliv. Pokud máte nejasnosti se soutěží, kontaktujte nás na e-mailové adrese: [email protected]

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky:
 • Při zpracování informací bude pořadatel postupovat v souladu se zákonem č. 127/2005sb., o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, jakož i příslušnými normami Evropské unie.
 • Pokud nebude možné soutěž z technických důvodů spustit tak, jak byla naplánována, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle vlastního uvážení zrušit nebo změnit.
 • Organizátor si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která se pokusí o podvodnou účast v soutěži, poruší pravidla soutěže, poruší organizátorovi podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo jedná nesportovně nebo jedná s úmyslem poškození ostatních soutěžících. V příípadě, že by této osobě náležela výhra, výhra propadá ve prospěch organizátora.

 

Každý soutěžící v soutěži souhlasí s podmínkami soutěže.

 

Stránka soutěže Vánoční soutež s Mevyo.

Have Mevyo handy wherever you go

Download our mobile application for free

Get it on Google Play Download on the App Store