QI GONG - Brno | Mevyo

Activity has already passed.

Show similar activities
QI GONG

Activity has already passed.

Monika Houšťová je lektorkou QI GONGU a jógy.
Qi gong lze přeložit jako ""práce s životní energií"".
Je to 5000 let staré a efektivní léčivé cvičení, které kombinuje ladný a plynulý pohyb s harmonickým dýcháním. Uvolňuje zablokovanou energii v energetických drahách těla. Volné proudění energie podporuje samoléčící schopnost našeho organismu.
Ideální cvičení pro ty, kdo se chtějí cítit šťastně, vyrovnaně a zůstat zdraví, krásní a vitální do pozdního věku.
- urychluje rekonvalescenci po úrazech
- uzdravuje a posiluje všechny vnitřní orgány a imunitní systém
- posiluje psychiku, koncentraci, vytrvalost a pevnou vůli
- přináší okamžitý efekt ve formě hluboké vnitřní harmonie, klidu a uvolnění
- navazuje spojení s potřebami a přáními své duše
- je neomezeno věkem, pohyblivostí, prostorem ani časem
Monika Houšťová is a lecturer of Qi Gong and yoga.
Qi Gong can be translated as '' working with the energy of life ''.
It is 5000 years old and effective healing exercise that combines graceful and smooth movement with a harmonious breathing.
IT also releases blocked energy in the energy pathways of the body. Free flow of energy supports the self-healing ability of our body.
The ideal exercise for those who want to feel happy, balanced and remain healthy, beautiful and vigorous until old age.
- Accelerates recovery after injury
- Heals and strengthens all the internal organs and immune system
- Reinforces the psyche, concentration, stamina and willpower
- Brings an immediate effect in the form of deep inner harmony, peace and relaxation
- Establishes a link with the needs and desires of your soul
- Is not limited by age, mobility, time or space

Attended 1 | Users interested in 0

Moniqigong

Activity information

posilování

09.11.2016 18:15

Brno

13 - 100 years

8/9

07. 11. 2016