Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 15.5. 2018

Když používáte služby Mevyo, svěřujete nám své údaje. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte, jaké údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

 

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme za účelem zprostředkování našich služeb a jejich vylepšení. Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

 • Informace, které nám sami sdělíte při registraci. Pro využívání našich služeb je potřeba registrace. Při registraci vás požádáme o osobní údaje nezbytné pro správné fungování služby. Tyto informace jsou poté přiřazeny k vašemu účtu. Mezi tyto informace patří:

Uživatelské jméno - je zobrazeno v uživatelově profilu a slouží pouze k identifikaci uživatelského účtu v prostředí služby Mevyo. Jako uživatelské jméno může být použito křestní jméno nebo příjmení, ale také smyšlené jméno nebo přezdívka.

Email - není ve službě nikde zobrazen a slouží pouze ke komunikaci mezi uživatelem a službou Mevyo. Za komunikaci se v tomto smyslu považuje komunikace v případě řešení technických problémů vztahujících se k účtu uživatele, zasílání novinek, systémová upozornění na aktivity, změny, zprávy od ostatních uživatelů a k identifikaci a přihlášení uživatele.

Město - se využívá k identifikaci místa ve kterém se uživatel vyskytuje. To je důležité především z důvodu vyhledávání vhodných parťáků a aktivit podle místa.

Pohlaví - je důležitý údaj především pro ostatní uživatele, kteří na jeho základě mohou vyhledávat vhodné parťáky pro své aktivity na základě osobních genderových preferencí.

Věk - počítá se z měsíce a roku narození k zaručení aktuálnosti a slouží k identifikaci stáří uživatele. Tento údaj je shromažďován z důvodu možnosti věkového omezení aktivit inzerovaných uživateli ve službě Mevyo stejně tak jako osobních preferencích uživatelů při výběru parťáků. Zároveň slouží k posouzení splnění podmínky dosažení minimální věkové hranice 16 let nutné k užívání služby Mevyo.

 • Informace, které získáváme, když používáte naše služby. Když používáte služby Mevyo, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace, které sami uvedete při vytvoření a používání vašeho profilu a služby Mevyo. Mezi tyto informace můžou patřit informace obsažené ve vašem profilu, fotografie a jiné materiály, které sdílíte na svém profilu a s ostatními uživateli.

 

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně společnosti Mevyo i jejích uživatelů. Pokud máte účet Mevyo, můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou fotku a akce provedené ve službách Mevyo nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem Mevyo. K těmto zobrazením může dojít i v reklamním kontextu. 

Dále můžeme využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Mevyo určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi tyto zpracovatele mohou patřit:

 • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing)
 • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • a případně další

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas. 

 

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Přístup k osobním údajům vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné či právní účely. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci vašemu požadavku věnovat.

Můžeme zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyvinutí nového systému nebo zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné (například požadavky související s informacemi v záložních systémech).

 

Informace, které sdílíme my

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost Mevyo, pokud nám k této akci nedáte výslovný souhlas.

 

Za účelem externího zpracování

Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

 

Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Mevyo, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

 • dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku,
 • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
 • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,
 • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Mevyo, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

 

Jak dlouho údaje zpracováváme

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb u registrovaných uživatelů zpracováváme po celou dobu jejich využívání naší služby až do doby zrušení jejich uživatelského účtu.

 

Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost Mevyo i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

 • Mnoho služeb šifrujeme pomocí protokolu SSL.
 • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.
 • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti Mevyo, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

 

Odvolání souhlasu

Zasílání emailů - uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to pomocí:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení;
 • v nastavení uživatelského profilu
 • využitím kontaktu, který je uvedený v těchto pravidlech

Cookies - pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení kliknutím na odkaz „Cookies“ v zápatí webových stránek nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání vybraných cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

Push notifikace - push notifikace je možné zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.

Reference - souhlas s uveřejněním osobních údajů v referencích na webových stránkách je možné kdykoli odvolat prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto pravidlech.

Zpracování osobních údajů - souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat ukončením využívání služeb Mevyo a zrušením vašeho účtu. Možnost zrušení účtu najdete v nastavení uživatelského účtu.

 

Kontakt

S jakýmikoli dotazy ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obrátit na emailové adrese [email protected].

Have Mevyo handy wherever you go

Download our mobile application for free

Get it on Google Play Download on the App Store