Zásady ochrany osobních údajů

Naposledy upraveno: 19.10. 2015

Když používáte služby Mevyo, svěřujete nám své údaje. V těchto zásadách ochrany soukromí zjistíte, jaké údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

 

Informace, které shromažďujeme

Informace shromažďujeme za účelem zprostředkování našich služeb a jejich vylepšení. Informace shromažďujeme následujícími způsoby:

  • Informace, které nám sami sdělíte. Pro využívání našich služeb je potřeba registrace. Při registraci vás požádáme o osobní údaje, jako je jméno, věk, e-mailová adresa, datum narození, pohlaví a město ve kterém bydlíte. Tyto informace jsou poté přiřazeny k vašemu účtu.
  • Informace, které získáváme, když používáte naše služby. Když používáte služby Mevyo, můžeme shromažďovat a spracovávat informace o vaší skutečné poloze. Polohu můžeme určovat pomocí různých technologií, jako jsou IP adresa, systém GPS a další senzory. Dále můžeme shromažďovat informace o konananých událostech a vašich aktivitách na stránkách Mevyo.

 

Jak používáme informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně společnosti Mevyo i jejích uživatelů. Pokud máte účet Mevyo, můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou fotku a akce provedené ve službách Mevyo nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem Mevyo. K těmto zobrazením může dojít i v reklamním kontextu. Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas. 

 

Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace

Přístup k osobním údajům vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné obchodní či právní účely. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci vašemu požadavku věnovat.

Můžeme zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyvinutí nového systému nebo zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné (například požadavky související s informacemi v záložních systémech).

 

Informace, které sdílíme my

Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost Mevyo, pokud nám k této akci nedáte souhlas. V případě sdílení citlivých osobních údajů požadujeme váš výslovný souhlas.

 

Za účelem externího zpracování

Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

 

Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Mevyo, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

  • dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku,
  • uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,
  • zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,
  • ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Mevyo, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

 

Zabezpečení informací

Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost Mevyo i její uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

  • Mnoho služeb šifrujeme pomocí protokolu SSL.
  • Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.
  • Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti Mevyo, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

Měj Mevyo neustále po ruce

Stáhněte si zdarma naši mobilní aplikaci

Get it on Google Play Download on the App Store